3 עקרונות חשובים להתנהלות מוצלחת עם הילדים בנושא הממתקים (כתבת המשך)

איך מלמדים את הילדים לאכול ממתקים במידה?