3 סיטואציות במשפחות עם ילד בעודף משקל, שחשוב למנוע אותן